221 organisaties en grootouders overhandigen manifest en strijden samen voor gezonde grond

Grootouders en hun kleinkinderen vragen op 21 juni aandacht voor een vruchtbare bodem voor onze toekomstige generaties

Malden, 21 juni 2021 – De zomer begint vandaag: een periode die in het teken staat van overvloed, zonnig weer en de langste dagen van het jaar. Maar er zijn ook uitdagingen in deze tijd van het jaar voor boeren en tuinders, want in periodes van droogte en weinig regen wordt bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit op de proef gesteld. We staan aan het begin van een nieuwe regeerperiode en daarin mag meer aandacht komen voor onze bodem. Onze bodem? Ja, want dat is de basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn. Daarom verzamelden vandaag grootouders met hun kleinkinderen zich, uit naam van 221 organisaties bestaande uit veranderaars, boerenorganisaties en milieuorganisaties (o.a. Aardpeer, Decade of Action, Caring Farmers, Urgenda, Climate Cleanup, Wij.land, Herenboeren, Jonge Klimaatbeweging, Grootouders voor het Klimaat), bij Boerderij Bodemzicht in Malden om de noodklok te luiden en aandacht te vragen voor het belang van de bodem. We leven in het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde basis voor onszelf en de generaties na ons. Maar liefst 43 procent van alle flora en fauna bevindt zich in de bodem. Daarom staan we samen voor grond.

Manifest voor onze toekomstige generaties

Om de regering het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is gekozen om vandaag, op 21 juni 2021, met 21 grootouders en hun kleinkinderen op een positieve manier de noodklok te luiden. De actie is de tweede in een reeks van seizoen acties. Bij het aanbreken van ieder seizoen, 21 maart (lente), 21 juni (zomer), 21 september (herfst) en 21 december (winter) wordt er dit jaar (2021) op een positieve manier aandacht gevraagd voor het belang van de bodem.

221 organisaties die zich dagelijks inzetten om onze bodems te regenereren onderschrijven inmiddels het manifest. De organisaties vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en betaalbare toegang tot grond.

Lees hier de belangrijkste punten van het manifest:

  • De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu
  • Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.
  • Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.
  • Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

In balans met de natuur

De verwachte droge zomermaanden stellen landbouwbodems en het bodemleven op de proef. Ook eenzijdig bodemgebruik, ontwatering, zware machines, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest dragen bij aan degraderende bodems en verlies aan biodiversiteit. Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een andere, gezondere en verantwoordelijke manier moeten omgaan met de bodem. Want als wij ons gedragen als bondgenoten van de bodem, wordt de bodem onze grootste bondgenoot: een gezonde en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt water vast en filtert het, slaat CO2 op en bevordert biodiversiteit.

“Door al deze “hulpmiddelen” zetten we bodems onder druk. We moeten terug naar het natuurlijke systeem, waar de bodem zélf het werk doet. Een gezonde bodem houdt water langer vast en vult de onderliggende grondwatervoorraad aan. Daardoor droogt de bodem minder snel en hoeven we minder grondwater aan te boren in de zomer. En daar heeft iedereen profijt van. Het is dus essentieel dat onze regering mee helpt en met ons zorgt dat grond betaalbaar en toegankelijk wordt, zodat boeren goed voor de bodem kunnen zorgen,” aldus Danielle de Nie, bodemkundige, medeoprichter Aardpeer.

“De tijd dat een nieuwe regering slechts vier jaar vooruitkijkt ligt definitief achter ons. De crisissituatie van onze natuur, de achteruit hollende biodiversiteit en het klimaat eisen dat onze regering in haar beleid rekening houdt met effecten op de lange termijn en toekomstige generaties niet met onoverkomelijke problemen opzadelt.”, aldus Herman Wijffels, oud-informateur en oud-SER-voorzitter. “Om deze reden zet ik me samen met deze bezorgde organisaties en burgers graag in voor een gezonde bodem en zal daarom, samen met talloze grootouders, dit manifest aan een nieuwe en jonge generatie politici overhandigen. Zonder vitale bodem zijn wij niet in staat om aan een gezonde toekomst te bouwen. Dit is in het belang van iedereen; boeren, burgers, natuur, bedrijven en politici.”

Aanbieden manifest binnenhof

Op 21 maart j.l. overhandigde Michel Scholte, de gekozen Minister van de Nieuwe Economie (een door MVO Nederland georganiseerde verkiezingscampagne), namens ruim 80 organisaties, die elke dag werken aan deze transitie waarin het belang van de bodem voor de komende generaties centraal staan, het ‘Samen voor grond’-manifest aan alle fracties met de uitnodiging om het manifest te onderschrijven en samen met de actiegroep tot toekomstbestendige oplossingen te komen.

Op 1 juli staan nu de Grootouders voor het Klimaat met kleinkinderen en Dhr. Wijffels paraat om namens de 221 organisaties het manifest te overhandigen aan de politieke leiders die zich inzetten voor een toekomstbestendig landbouwbeleid.

Aardemakers
Aardpeer
ATV Levenslust
Avalon
AVVN samen natuurlijk tuinieren
Awareness Initiatives
BD-Totaal
BD-Vereniging
BEE Foundation
Bij de Tuinman
Bijenstichting
Bio Brass
Biomimicry Institute
Bionext
Biosintrum
BioVerbeek
Bloei en Groei
Bodem tot Bord
Bodemzicht
Boer Brunia
Boerderij de Eenzaamheid
Bomenstichting
Bos, Erf & Landschap
Both Ends
Bureau de SWART
Caring Farmers
CityGard
Citylife Amsterdam
Climate Cleanup
Climate Farmers
Club van Rome
Commonland
Cooperatie Duurzaam Glimmen
Coöperatie Ondergrond
CSA Moestuinderij het Middenland
CSA Netwerk
Dapper Texel
De Aanzet
De Beersche Hoeve
De Bosmantel
De Buitenbrigade
De Dansende Boom
De Duurzame Kaart
De Goede Voorouder
De Hefboom
De Hoorneboeg
De Hortus
De koolstofkring
De Landgenoten
De Natuur en Milieufederaties
De Oesterzwammerij
De Olmenhorst Landgoed
De Parkse Gaard
De Voedselwerkplaats
De zoete Geest
Decade of Action
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Demeter
Den Food Bosch
Doornebosch advies
Drawdown Europe
Dream Support
Duurzaam Glimmen
EarthToday
Economy Transformers
Eetbaar Nijmegen
Eetwerk
Elegast Ciderij
Elisehof
EMS films
Extended Grounds
Federatie Agro-ecologische Boeren
Fluxus Time
Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen
Fresh Ventures
Fruitbedrijf van der Aarde
Fungi Factory
GAOS
Genethica
Get It Done
Goed Bodem Beheer
Gorcum Natuurlijk Groen
Gradiënt natuurontwikkeling
Greenjobs
Groen Geluk
Grond van Bestaan
Grootouders voor het Klimaat Groningen
Herenboeren NL
Het Eetschap
Holland Houtland
I live green magazine
IkcircuLEER
Impact Economy Foundation
Impact Institute
Initiatief Bewust Bodemgebruik
IUCN International
IUCN NL
IVN
Jonge Klimaatbeweging
Jongeren Milieu Actief
Just Diggit
Kening
KNNV
Kunst en Landschap Noord Nederland
Kunstfort bij vijfhuizen
Kuukz & Pluukz
Lab Toekomstige Generaties
Lab Vlieland
Land & Co
Land of Plenty
Land van Ons
Landgilde
LandschappenNL
Latlon.dev
Lenteland
Louis Bolk Instituut
Mens en Tuin
Milieudefensie
Moestuinerij
MOMA
MVO Nederland
Naar een Duurzame Ooijpolder
Naturalis Biodiversity Center
Natuur- en Milieugroep Vught
Natuurlijk Nederland
Natuurlijk Vastgoed Advies
natuurlijkBUITEN
New Economy
NL Greenlabel
Noordland
Nowa
Obris
od205
Odin
One World Citizens
Ons Eten Den Haag
Ontdekkingsruimte
Onze Markt
Ossenbeemd
Peacechiefs
Plaatsmakers
Planet PR
Platform Natuurlijke Veehouderij
Pluktuin Pluk!
Pluktuin Uden
Proevkantoor
Puur Groen
Randland
Rechtstreex
Reflower
ReNature
Riforest
Rooftop Revolution
Rotterdams Milieucentrum
Schumacher Center
Schuttelaar & Partners
Slow Food Youth Network
Slow Ground
Soil4U
SPA Sustainability
Spijspad
Stadsboerin Rotterdam
Stichting BD Grondbeheer
Stichting DOEN
Stichting Duurzame Week
Stichting Gaia Sira
Stichting Goedvolk
Stichting MEERGroen
Stichting Nollestee
Stichting Platform Voedselbossen
Stichting SBI – Earth Charter Nederland
Studio Daagsch
Studio van der Park
Sumowala
Sustainability Works
Symphony of Soils
Talking Trees
TARANEH
Terrawolde
The Farm Kitchen
The Green Rebel
The Hunger Project
The Plant
The Pollinators
The Present Movement
The Spring Company
Toekomstboeren
Transitiecoalitie Voedsel
Trees For All
Triodos Foundation
Triodos Regenerative Money Centre
True Price
Tuinderij de Mijmering
Tuinen die Verbinden
Urgenda
Urtica de Vijfsprong
Utrecht Natuurlijk
Van der Knaap Ecoconsultancy
Veerhuis
Velt
VIB
Vlier
Vlinderstichting
Vlindertuin Mot in Mokum
VoedjeVrij
Voedsel Anders
Voedselbos de Bosakkers
Voor de Oogst van Morgen
Vriendenkring SEKEM
Vrij Waterland
vZB Consultancy
Weave the Future
Whole Brands
Wij.land
Wilde Weelde
Wildkracht
Zero-Packaging