kind-verstopt-in-de-akker

Aardpeer: meest gestelde vragen over ons initiatief voor natuurvriendelijke landbouw

Aardpeer is in januari 2021 gelanceerd en het is dan ook logisch dat er vragen zijn. Wat is de visie van Aardpeer? Hoe kan je ‘Samen voor grond’-obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer, aanschaffen? Of ben je benieuwd hoe we grond aankopen en welke voorwaarden we aan onze pachters stellen? Je leest de meest gestelde vragen én antwoorden op deze pagina.

Natuur op het boerenbedrijf

Aardpeer is in januari 2021 gelanceerd en het is dan ook logisch dat er vragen zijn. Wat is de visie van Aardpeer? Hoe kan je ‘Samen voor grond’-obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer, aanschaffen? Of ben je benieuwd hoe we grond aankopen en welke voorwaarden we aan onze pachters stellen? Je leest de meest gestelde vragen én antwoorden op deze pagina.

Hoe stelt aardpeer grond beschikbaar?

Landbouwgrond in Nederland is duur. Door die hoge grondprijs én door ons huidige landbouwsysteem moeten boeren vaak overgaan op intensivering en schaalvergroting om het bedrijf gezond te houden. Dat is niet erg natuurvriendelijk en deze methode leidt tot slechtere bodemkwaliteit en minder biodiversiteit. Veel boeren willen daarom overschakelen naar een voedselproductie die de bodem verrijkt, maar dat kan alleen als de grond betaalbaar is.

Mede-initiatiefnemer van Aardpeer, Stichting BD Grondbeheer, koopt met de opbrengst van de obligaties landbouwgrond aan. En stelt deze vervolgens langdurig beschikbaar     van boeren die natuurvriendelijke landbouw willen bedrijven. Dit alles tegen een eerlijke pacht (huur). Hiermee geven we boeren letterlijk de ruimte om te veranderen. Daarmee helpen we de boer om de ambitie voor het bedrijf te realiseren en vergroten we onze impact op de gehele voedselketen.

Wat vragen we boeren die pachten via aardpeer?

We vinden het belangrijk dat de boeren die pachten via Aardpeer werken volgens onze drie kernprincipes: economisch gedragen, natuur gedreven en sociaal verbonden. Elke boer die via Aardpeer wil pachten levert daarom een plan aan waarin doelstellingen op deze drie pijlers worden toegelicht. We werken op basis van vertrouwen. En ieder jaar vragen we de boeren een plan te presenteren over waar hun bedrijf staat in de transitie naar natuurvriendelijke landbouw. Zo monitoren we de ontwikkeling en kunnen we onze impact rapporteren aan onze investeerders.

Benieuwd naar de voorwaarden voor pachters? Je vindt deze op onze website onder ‘aardpeer boer worden‘.

Hoe werkt aardpeer samen met boeren?

Potentiële Aardpeer-boeren moeten zelf zicht hebben op een stuk grond dat ze graag willen gebruiken. Voldoen de boeren aan onze kernprincipes dan helpen wij ze aan grond. Met de opbrengst van de ‘Samen voor de grond’-obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer de grond aan en stelt deze beschikbaar aan de boeren.

Hoe deelt aardpeer zijn kennis?

De Aardpeer-boeren van het eerste uur zijn niet alleen pioniers, maar vormen ook een voorbeeld voor de volgende generatie. Daarom werken we toe naar een model waarin onze boeren elkaar coachen en hun kennis delen. Er is namelijk al heel veel wijsheid onder onze groep van pachters! Daarnaast staat Aardpeer niet alleen: we zijn onderdeel van een grote beweging. Daarom delen we graag onze kennis en ervaring met anderen. We staan ervoor open om met andere initiatieven samen te werken en te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Vragen? Stuur ons een e-mail!

Wat zijn de risico’s van ‘samen voor grond’- obligaties?

Er zal altijd vraag blijven naar grond. Want grond is altijd nodig en heeft heel veel verschillende functies. We creëren continuïteit doordat een stichting de grond beheert. Wanneer de boer besluit te stoppen, vinden wij een andere pachter. Stichting BD Grondbeheer, de verstrekker van de ‘Samen voor grond’-obligatielening, heeft bewezen voortdurend donaties te kunnen werven. Daarom geloven we dat we naar langdurige participatie en financiering toewerken, waarmee we onze verplichtingen naar de pachters én obligatiehouders blijvend afdekken.

Hoe kijkt aardpeer naar rendement?

Wij vinden het belangrijk om anders naar rendement te kijken. We stellen de transitie naar een natuurvriendelijker voedselsysteem centraal: elke keer dat je geld investeert maak je een keuze over de wereld die jij wilt zien. Want hoe mooi is het om bij te dragen aan het voedselsysteem van de toekomst?  Het gaat dus veel verder dan financieel gewin: je ontvangt vooral rendement in een gezonde aarde en betrokkenheid aan een natuurvriendelijk, toekomstbestendig initiatief.

 

Word ook Aardpeer! Hier vind je meer informatie over de ‘Samen voor grond’-obligaties van Stichting BD Grondbeheer.