burgers-oogstend-groenten-op-akker

samen voor grond

wij aardperen staan met beide voeten op gezonde grond

Aardpeer verbindt boeren en burgers en brengt bodem en biodiversiteit in balans. Iedereen die wil bijdragen aan een betere bodem, gezond voedsel en meer soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, kan zich bij onze beweging aansluiten. Aardpeer, samen voor grond. Een vruchtbare bodem voor wie zich in wil zetten of wil investeren in een collectieve en veerkrachtige toekomst.

portret-jaring-brunia

wat is aardpeer?

Aardpeer is een vernieuwend initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre, organisaties die streven naar het verbeteren van onze leefomgeving. Ons doel is om de Nederlandse landbouwtransitie te bespoedigen en een duurzaam voedselsysteem te creëren. Daarom beginnen we bij de grond: de basis van ons bestaan.

Aardpeer wil zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast willen we uitgroeien tot een brede, inspirerende beweging, die mensen met hart voor natuurvriendelijke landbouw met elkaar verbindt. Door het verhaal van een gezonde bodem door te geven én financieel bij te dragen kunnen we samen een duurzame landbouwsector voor de komende zeven generaties waarborgen.

Vanaf 27 januari 2021 kon iedereen obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer, kopen. Met het geld van die obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan (of herfinanciert ze grond die zij, vooruitlopend op uitgifte van de obligatie, al aankocht). De grond wordt via een eerlijke pacht ter beschikking gesteld aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven.

Hiermee verkleinen we niet alleen de afstand van boer tot burger en van bodem tot bord. We zorgen er ook voor dat wijzelf én de kinderen van onze kinderen kunnen genieten van gezonde voeding en een leefbare aarde.

Dat is Aardpeer, samen voor grond.

vrouw-oogst-kruiden

hoe word ik aardpeer?

Aardpeer worden is voor iedereen weggelegd. Geloof je in natuurvriendelijke landbouw? Draag je graag bij aan een gezonde toekomst voor je (klein)kinderen of wil je boeren en nieuwe voedselinitiatieven steunen in de transitie naar bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit? Sluit je dan aan bij Aardpeer en ondersteun een waardevolle leefomgeving voor ons allemaal.

boeren met een missie

Boeren met een missie, die liever geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in de grond stoppen. En dat zijn er in Nederland meer dan je denkt. Aardpeerboeren hebben grondige kennis van de bodem, die de aarde verrijkt in plaats van uitput. Ze bewerken het land op basis van een eerlijke pacht, zowel agrarisch als sociaal. Zo streven ze gezamenlijk naar een rijker en meer natuurvriendelijk Nederland.

kinderen-plukken-groenten