burgers-oogstend-groenten-op-akker

samen voor grond

wij aardperen staan met beide voeten op gezonde grond

Aardpeer verbindt boeren en burgers. Met praktische plannen en aanstekelijke verhalen willen we uitgroeien tot een brede beweging. Iedereen die wil bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten en grotere soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, is welkom. Een vruchtbare bodem voor wie zich wil inzetten voor natuurvriendelijke landbouw.

word óók aardpeer!

portret-jaring-brunia

Aardpeer wil zorgen dat tenminste een derde van de Nederlandse landbouwgrond op termijn weer natuurvriendelijk wordt: 600.000 hectare is onze doelstelling! Daarom helpen we boeren die schoon en vriendelijk voor dieren, planten en mensen willen boeren.
Natuurvriendelijke landbouw betekent zonder kunstmest, krachtvoer en chemische bestrijdingsmiddelen, en zonder de bodem uit te putten. Natuurvriendelijke landbouw bevordert biodiversiteit. Dan hebben we het over grond die krioelt van de wormen, aaltjes, mijten, mieren en kevers en allerlei leven dat we met het blote oog niet kunnen zien zoals schimmels en bacteriën.
Waarom dat belangrijk is? Met wormen in de grond groeien planten veel beter dan zonder. En de grond kan het water makkelijker opnemen. Als er door klimaatverandering steeds vaker meer regen valt in korte tijd, dan is dat superbelangrijk. En verder? Veel van de organismen in de grond houden ziekteverwekkers op afstand.

Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre. Met de gecombineerde kennis, ervaring en inzet van deze vier organisaties willen we de overgang naar natuurvriendelijke landbouw aanjagen en zorgen dat ons eten duurzaam wordt geproduceerd. En dat de aarde leefbaar blijft. Daarom beginnen we bij de grond: de basis van ons bestaan.

Hoe werkt aardpeer?

Grondhandelaren en speculanten kopen geregeld landbouwgrond op in de verwachting die in de toekomst met grote winst te kunnen verkopen, bijvoorbeeld omdat de bestemming wijzigt in bouwgrond. Dat heet grondspeculatie. Daarnaast is grond ‘schaars’: we hebben maar 1 aarde, en daar moeten we samen op wonen, van kunnen eten en leven. Door al dit soort zaken waarvoor grond nodig is wordt landbouwgrond in Nederland steeds duurder, de grond steeds meer uitgeput, veel boeren zitten in een onhoudbare situatie en ons voedsel en leefomgeving is van mindere kwaliteit.

Om deze neerwaartse spiraal te stoppen, koopt Aardpeer via BD Grondbeheer landbouwgrond op om deze voor de eeuwigheid in bewaring te houden. De grond verpachten we tegen een reële pachtprijs (onder de (onnatuurlijk hoge) marktprijs) aan natuurvriendelijke boeren. En omdat we de grond niet meer verkopen, kunnen we garanderen dat die grond ook voor de toekomstige generaties hiervoor beschikbaar blijft.

Bij de oprichting van Aardpeer begin 2021 werd het startschot gegeven voor aankoop van obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer, mede-initiatiefnemer van Aardpeer. Met deze eerste obligatie-uitgifte is 7,2 miljoen euro opgehaald en is grond gekocht voor vijf Aardpeer boeren. De groep beleggers bestaat uit particulieren, maatschappelijke organisaties zoals Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Gelderland en institutionele beleggers. 

Begin 2022 liep er een tweede obligatielening: Samen voor Grond II. De obligaties waren verkrijgbaar via het platform Duurzaaminvesteren.nl. De opbrengst van deze 2e obligatie was 3,2 miljoen euro.

In 2023 komen we met nieuwe uitgiftes, waarmee we onze impact willen vergroten.

vrouw-oogst-kruiden

aardpeer, samen voor grond

Hoe word ik Aardpeer?

Heb je suggesties, vragen of ideeën om de Aardpeer beweging te laten groeien? Neem dan gerust contact met ons op!

Boeren met een missie

Boeren met een missie, die geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in de grond stoppen. En dat zijn er in Nederland meer dan je denkt. Aardpeer-boeren hebben grondige kennis van de bodem, en bewerken het land zo, dat die de aarde verrijkt in plaats van uitput. Om dat mogelijk te maken verkrijgen zij het land op basis van een eerlijke pacht, zowel agrarisch als sociaal. Aan het eind van de pachtperiode geven ze het land weer terug, zodat het opnieuw voor dit doel ingezet kan worden. Zo streven ze gezamenlijk naar een rijker en meer natuurvriendelijk Nederland.

kinderen-plukken-groenten