aarde-tom-baas

Met betaalbare landbouwgrond natuurvriendelijker boeren

Om in de toekomst nog steeds eten te kunnen verbouwen, moeten we beter voor onze bodem zorgen. Er is wel een obstakel: de grondprijs is zo hoog dat boeren de transitie naar natuurvriendelijke landbouw niet kunnen maken. De nieuwe beweging Aardpeer pakt dit probleem aan.

Geert-van-der-Veer-portret

Geert van der Veer

“De kwaliteit van onze landbouwgrond raakt de laatste decennia steeds verder uitgeput. Tegelijkertijd is er een groeiend besef dat de manier waarop wij landbouw bedrijven moet veranderen: niet tegen de natuur, maar met de natuur,” zegt Geert van der Veer van Herenboeren NL.  Samen met Stichting BD Grondbeheer, Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) heeft Herenboeren NL dan ook Aardpeer, samen voor grond, opgericht. De initiatiefnemers willen met Aardpeer de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw aanjagen.

Hoge grondprijzen

Betaalbare grond is een obstakel voor boeren om natuurvriendelijker te gaan boeren. “Er zitten strenge regels aan geld uitlenen,” legt Liesbeth Soer van TRMC uit. “Een boer moet 30% van de grond zelf kunnen betalen. Als je ziet hoe hoog de grondprijzen zijn, is dit vaak niet mogelijk. Er moet dus meer ‘vrij geld’  beschikbaar komen om boeren aan grond te helpen. Met TRMC maken we transities en innovaties mogelijk die we niet met leengeld kunnen financieren.”

Boeren met een missie

Aardpeer is er voor natuurvriendelijke boeren. Wil jij meer weten over de boeren die zich inzetten voor een gezonde bodem? Lees hun verhalen hier.

Obligaties

Om dat ‘vrije geld’ te genereren, heeft Stichting BD Grondbeheer binnen Aardpeer een obligatielening van 3,1 miljoen euro uitgegeven. Met de opbrengsten koopt BD Grondbeheer grond, waar zij de eigenaar van blijft, maar die ze langjarig en tegen reële pachtprijs beschikbaar stelt aan natuurvriendelijke boeren. Inschrijven kan tot en met 28 februari 2022. Klik hier voor meer informatie.

Betrokken burgers

Met de aankoop van obligaties raken burgers betrokken bij het herstellen en natuurvriendelijk beheren van landbouwgrond. Van der Veer: “Het is niet realistisch te denken dat we allemaal ons eigen eten gaan verbouwen, maar ik vind het wel haalbaar dat we met zijn allen invloed hebben op waar ons eten vandaan komt.” En ook Triodos Bank wil betrokken klanten meenemen in het verhaal van ons voedselsysteem. Soer: “Met geld kun je de economie veranderen. Met TRMC gaan we weer opnieuw naar die rol van geld kijken.” 

Word ook Aardpeer

Wil jij ook een bondgenoot van de bodem worden?

Door onze krachten te bundelen kunnen we zorgen voor gezonde grond voor deze en alle komende generaties. Klik hier om aardpeer te worden!