man-tilt-krat-verse-groenten

Aardpeer is trotse partner van ‘Rotterdam de boer op’

Wat is de overeenkomst tussen een fruitteler, melkveehouder en tuinder? Ze hebben alle drie grond nodig. Maar uitgerekend grond – de basis van het boerenbestaan – is schaars en extreem duur in Nederland en zeker in de randstad. Om hun grond te kunnen betalen, zijn boeren in de afgelopen decennia veel te intensief gaan werken. Met behulp van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en intensieve grondbewerking trekken ze grote oogsten uit hun landbouwgrond. Groter dan de grond kan dragen. Daarom is het zo misgegaan en worden we nu geconfronteerd met een stikstofcrisis, het verlies van biodiversiteit en de vervuiling van lucht en grondwater.

Danielle-de-Nie-portret

Danielle de Nie

Aardpeer

Aardpeer, samen voor grond, is recent opgericht om dit tij de keren. Met hulp van burgers gaan we grond aankopen en tegen eerlijke pachtprijzen beschikbaar stellen aan boeren, die natuurvriendelijk (willen gaan) werken. Omdat het betaalbare grond is, zijn ze niet meer gedwongen om intensief te werken en kunnen ze naast voedselproductie ook ruimte geven aan de natuur. Aardpeer gaat er samen met ‘Rotterdam de boer op’ voor zorgen dat de weilanden, akkers en sloten rondom Rotterdam weer schoon en vitaal worden.

vrouw-loopt-door-akker-met-krat-verse-groenten

Over Rotterdam de Boer op

‘Rotterdam de boer op!’ is een initiatief van Natuurmonumenten in samenwerking met FrieslandCampina, Rabobank, Stichting DOEN, Picnic, Greenchoice, Staatsbosbeheer, Aardpeer, Rotterdamse Oogst, DRIFT, Herenboeren Nederland, Rechtstreex, Gemeente Rotterdam, Gemeente Midden-Delfland, LTO Noord, Naturalis Biodiversity Center, Rotterdam Make it Happen, SMK (Stichting Milieukeur) en het Zuid-Hollands Landschap.

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij zijn de 19 droompartners een stap dichter bij het realiseren van spectaculair meer biodiversiteit op het platteland rondom Rotterdam. Rotterdam de Boer op bouwt aan een netwerk van tientallen ketenpartijen die ervoor zorgen dat er online, in de supermarkt, in restaurants en op markten lokaal geproduceerd voedsel verkrijgbaar is.

Meer info:
rotterdamdeboerop.nl