hoe werkt het?

Met z’n allen maken Aardperen Nederland steeds mooier. Hoe dat precies werkt? Lees het hier.

1

Grond als middel voor verandering

Grond in Nederland is schaars en dikwijls object van handel en speculatie. De grondprijs staat niet meer in verhouding tot wat een perceel landbouwkundig voortbrengt. Dit zorgt ervoor dat boeren gedwongen worden om zoveel mogelijk opbrengst uit de grond te halen met behulp van chemische middelen. En dat gaat weer ten koste van de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit. Aardpeer wil deze ontmoedigende spiraal doorbreken door zoveel mogelijk landbouwgrond te verwerven en het ‘vrij’ te maken, zodat het niet langer een handelsobject is. Het doel is om de verworven gronden voor 7 generaties beschikbaar te stellen aan natuurvriendelijke landbouwers.

2

Hoe kan ik bijdragen?

Voor Aardpeer vormen boeren, burgers en investeerders samen de basis voor een duurzaam beheerde bodem, voor herstel van biodiversiteit en voor het natuur vriendelijk produceren van gezond voedsel.

Vanaf 27 januari 2021 kan iedereen obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer, kopen. Met het geld van die obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan (of herfinanciert ze grond die zij, vooruitlopend op uitgifte van de obligatie, al aankocht). De grond wordt via een eerlijke pacht ter beschikking gesteld aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven.

Wil je obligaties kopen, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer? Voor meer informatie: download hier het prospectus of ga naar duurzaaminvesteren.nl waar de obligaties gekocht kunnen worden;

 

3

Betere pachtvoorwaarden

De landbouwgrond die Stichting BD Grondbeheer aankoopt, wordt verpacht tegen een eerlijke pachtprijs. Dit geeft boeren met idealen de ruimte om goed te zorgen voor de bodem en de biodiversiteit. Bovendien gaat het hier om langdurige verpachting; dat is duurzamer dan grond die voor een paar jaar of zelfs maar voor één jaar wordt verpacht. Het biedt de pachter zekerheid op de lange termijn, zodat hij of zij kan investeren in een betere bedrijfsvoering. Aardpeer helpt daarbij. We ontwikkelden instrumenten en methoden die iedereen begrijpt en kan gebruiken. Het gaat immers om mensen, om gezinnen, die streven naar een beter bestaan en een betere toekomst.

4

Afspraken voor zorgvuldig beheer

Iedere ondernemer is uniek en elke omgeving is anders. Daarom zal elk bedrijf zich anders ontwikkelen. Waar de ene boer zich vooral wil inzetten voor weidevogels, daar wordt de andere het liefst volledig biologisch. Waar de een zich wil aansluiten bij een nieuw voedselinitiatief als Herenboeren, is het de droom van de ander om een voedselbos op te zetten. Wat al die verschillende boeren en bedrijven echter met elkaar verbindt, is hun ambitie en de wil om het continu beter te doen. Om beter niet alleen beter voor de bodem te zorgen, maar ook voor de natuur en de omgeving. Elk bedrijf committeert zich aan het zorgvuldig beheren van de grond middels een plan, dat vervolgens wordt getoetst door Aardpeer. Daarbij letten we vooral op:

  • een duurzaam beheer van de bodem zonder chemische middelen;
  • het vergroten van de biodiversiteit;
  • gezonde menswaardige (werk)omstandigheden;
  • en goed geborgd dierenwelzijn;
  • het herstel van de balans tussen natuur en landbouw;
  • het zoeken van verbinding met de directe omgeving.

5

Een continu verbeterproces

De kennis over duurzaamheid verandert voortdurend. Het is de bedoeling dat we samen leren en vooruitkomen. Daarom vinden wij het belangrijk dat pachters zich committeren aan het continu verbeteren van hun bedrijf en dat ze dat actief laten zien. Wil je hierover meedenken? Graag, we staan altijd open voor suggesties. Op termijn kun je zelfs lid worden van een lokale vereniging van Aardperen en alle kennis delen. Zo groeien we steeds verder.

6

Ons uiteindelijke doel

Aardpeer heeft als doel om op de lange termijn  een derde van de Nederlandse landbouwgrond te herstellen. En om ervoor te zorgen dat we uitgroeien tot een collectief van gelijkgestemden, gedreven door een gezamenlijk streven: het creëren van een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Zo verbinden we boeren en burgers en brengen we bodem en biodiversiteit in balans.