Knielende-man-met-opgengesneden-biet-uit-grond

hoe werkt het

hoe werkt het?

Met z’n allen maken Aardperen Nederland steeds mooier. Hoe dat precies werkt? Lees en bekijk het hier.

1

Grond als middel voor verandering

Grond in Nederland is schaars en dikwijls object van handel en speculatie. Dit zorgt ervoor dat boeren gedwongen worden om zoveel mogelijk opbrengst uit de grond te halen met behulp van chemische middelen. En dat gaat weer ten koste van de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit. Aardpeer wil deze ontmoedigende spiraal doorbreken door zoveel mogelijk landbouwgrond te verwerven en het ‘vrij’ te maken, zodat het niet langer een handelsobject is. 

2

Betere pachtvoorwaarden

De landbouwgrond die Stichting BD Grondbeheer aankoopt, wordt verpacht tegen een eerlijke pachtprijs. Dit geeft boeren met idealen de ruimte om goed te zorgen voor de bodem en de biodiversiteit. Bovendien gaat het hier om langdurige verpachting; dat is duurzamer dan grond die voor een paar jaar of zelfs maar voor één jaar wordt verpacht. Het biedt de pachter zekerheid op de lange termijn, zodat hij of zij kan investeren in een betere bedrijfsvoering. 

3

Afspraken voor zorgvuldig beheer

Iedere ondernemer is uniek en elke omgeving is anders. Daarom zal elk bedrijf zich anders ontwikkelen. Waar de ene boer zich vooral wil inzetten voor weidevogels, daar wordt de andere het liefst volledig biologisch. Wat al die verschillende boeren en bedrijven echter met elkaar verbindt, is hun ambitie en de wil om het continu beter te doen. Elk bedrijf committeert zich aan het zorgvuldig beheren van de grond middels een plan, dat vervolgens wordt getoetst door Aardpeer. Daarbij letten we vooral op:

  • een duurzaam beheer van de bodem zonder chemische middelen;
  • het vergroten van de biodiversiteit;
  • gezonde menswaardige (werk)omstandigheden;
  • en goed geborgd dierenwelzijn;
  • het herstel van de balans tussen natuur en landbouw;
  • het zoeken van verbinding met de directe omgeving.

4

Een continu verbeterproces

De kennis over duurzaamheid verandert voortdurend. Het is de bedoeling dat we samen leren en vooruitkomen. Daarom vinden wij het belangrijk dat pachters zich committeren aan het continu verbeteren van hun bedrijf en dat ze dat actief laten zien. Wil je hierover meedenken? Graag, we staan altijd open voor suggesties. Op termijn kun je zelfs lid worden van een lokale vereniging van Aardperen en alle kennis delen. Zo groeien we steeds verder.

5

Ons uiteindelijke doel

Aardpeer heeft als doel om op de lange termijn  een derde van de Nederlandse landbouwgrond te herstellen. En om ervoor te zorgen dat we uitgroeien tot een collectief van gelijkgestemden, gedreven door een gezamenlijk streven: het creëren van een natuurvriendelijk landbouw- en voedselsysteem. Zo verbinden we boeren en burgers en brengen we bodem en biodiversiteit in balans.

koeien-op-boerderij