burgers-oogstend-groenten-op-akker

Nature needs new heroes: Danielle de Nie van Aardpeer

Zonder duinen is onze kust niet beschermd. Zonder bomen zijn onze steden ’s zomers veel te heet. En zonder gewassen hebben we nauwelijks te eten. Kortom: de natuur levert ons allerlei onmisbare materialen en diensten. De voorraad van al die natuurlijke bronnen – denk aan planten, dieren, bodem, lucht, water, mineralen – noemen we natuurlijk kapitaal. Aan de slag met natuurlijk kapitaal. Dat kun je zelf doen. Maar als je meerdere vraagstukken tegelijk wilt aanpakken is samenwerken essentieel.

Natuurlijk Kapitaal sprak met één van onze initiatiefnemers, Danielle de Nie. Ze praatte over onder andere het belang van samenwerking en de toekomst van Aardpeer. Lees verder op de website van Natuurkapitaal.nl