onze droom

onze droom

Een gezonde bodem voor gezond voedsel

Gezond en lekker eten begint met een gezonde bodem, vol levende organismen. Het is de basis van ons voedselsysteem. In een rijke, levende bodem krioelen miljarden kleine insecten, wormen, maar ook schimmels en bacteriën. Samen met restanten van planten en dieren houden deze levende organismen de bodem vruchtbaar en dus bio-divers. Maar de kwaliteit van onze bodem, van onze landbouwgrond, is in de afgelopen decennia steeds verder uitgeput. Door het veelvuldig gebruik van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en intensieve grondbewerking. Dat heeft ook zijn weerslag op biodiversiteit boven de grond; er zijn bijvoorbeeld steeds minder insecten en boerenlandvogels. Daar komt steeds meer aandacht voor. En met deze aandacht komt het groeiend besef dat de manier waarop wij landbouw bedrijven moet veranderen: niet tegen de natuur maar mét de natuur.

Boeren met een missie

Een natuur inclusieve landbouw, waarbij veel oog is voor de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem, speelt een belangrijke rol in deze transitie naar een veerkrachtig(er) landbouw- en voedingssysteem. Biologisch en duurzaam-producerende landbouwbedrijven lopen hierbij voorop. Zij zien een gezonde, levende bodem als stevige basis voor een gezond bedrijf en bieden ruimte aan natuur. Maar deze bedrijven lopen tegen obstakels aan, met als een van de belangrijkste: betaalbare landbouwgrond. Voor veel boeren zijn de huidige prijzen een te grote investering; de opbrengsten zijn niet in verhouding met de waarde van de grond. Stichting BD Grondbeheer, Stichting Wij.land, Stichting Herenboeren en Triodos Regenerative Money Centre hebben daarom de handen ineen geslagen en samen gewerkt aan een oplossing.

De oplossing: een fonds voor grond

Wat houdt deze oplossing in? De vier partijen hebben een ‘fonds’ opgericht dat grond financiert. Het fonds koopt grond en maakt dit beschikbaar voor innovatieve en duurzame agrarische ondernemingen. Dit gebeurt o.a. via obligaties. Iedereen in Nederland kan één of meerdere obligaties kopen en draagt daarmee bij aan een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit, met als resultaat een volhoudbaar en duurzaam verankerd landbouw- en voedingssysteem. De naam van dit initiatief is aardpeer.

Uitgangspunten van aardpeer 

Wij aardperen willen:

  • Boeren de mogelijkheid bieden een toekomstbestendig bedrijf op te bouwen
  • Burgers verbinden met de bodem die ons voedt en met elkaar
  • Investeerders een nieuwe balans laten vinden tussen financieel, natuurlijk en sociaal rendement, met een impact over meerdere generaties.

Hiermee leggen boeren, burgers en investeerders samen de basis voor een duurzaam beheerde bodem, voor herstel van biodiversiteit en het produceren van gezond voedsel.

Grond is meer dan economie

Wij aardperen veranderen de manier waarop we met grond omgaan, en daarmee met ons voedsel en met elkaar. En we nodigen iedereen uit daar een bijdrage aan leveren door ook aardpeer te worden!