onze visie

onze visie

Aardpeer is ontsproten uit een gezamenlijke visie op een Nederland met zoveel mogelijk natuurvriendelijke landbouwgrond en innovatieve boeren. Voedzaam en lekker eten begint immers met een gezonde bodem, waar insecten, wormen, schimmels en bacteriën zorgen voor een vruchtbare basis van ons voedselsysteem. Helaas staan onze landbouwbodems onder druk. Intensieve bewerking, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen eisten hun tol, zowel onder als boven de grond. Het aantal insecten en boerenlandvogels nam de laatste decennia zienderogen af.

Natuurvriendelijke landbouw bewijst dat dit anders kan. Deze manier van landbewerking, niet tegen de natuur in, maar met de natuur mee, is dé oplossing voor een meer veerkrachtig en socialer landbouwsysteem. Duurzaam producerende boeren en voedselinitiatieven, die de natuur de ruimte geven en het belang van een levende bodem onderstrepen, lopen in deze beweging voorop. Samen met bewuste consumenten uit hun directe omgeving werken ze aan een systeem dat glashelder laat zien waar het voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd.

Eén van de grootste obstakels voor natuurvriendelijke bedrijven is het vinden van betaalbare landbouwgrond. Voor veel boeren zijn de huidige prijzen te hoog; de opbrengsten staan niet in verhouding tot de waarde van de grond. Om de boeren tegemoet te komen, is Aardpeer opgericht.

Aardpeer is een initiatief dat middels praktische plannen en aanstekelijke verhalen wil uitgroeien tot een breed gedragen beweging van gelijkgestemden waarbij iedereen zich kan aansluiten en thuis voelen. Zo gaan we onder andere financiële instrumenten ontwikkelen, die geld opleveren waarmee grond kan worden gekocht.

Van bodemboer tot voedselbosbeheerder – iedere landbewerker die zorg wil dragen voor de grond met het oog op de generaties na ons, kan zich verbinden met Aardpeer. Grond is meer dan economie. Met Aardpeer veranderen we de manier waarop we met de bodem omgaan, en daarmee met ons voedsel en met elkaar. We nodigen iedereen uit daaraan een bijdrage te leveren. Door ook Aardpeer te worden, verspreid je ons verhaal.