onze visie

onze visie

Aardpeer is ontsproten uit een gezamenlijke visie op een Nederland met zoveel mogelijk natuurvriendelijke landbouwgrond en innovatieve boeren. Voedzaam en lekker eten begint immers met een gezonde bodem. Daar krioelt het van de kleine insecten, wormen, schimmels en bacteriën, ondergrondse bondgenoten die de aarde bewerken. Zij zorgen voor de basis van ons voedselsysteem: rijke, vruchtbare grond die barst van de biodiversiteit. Helaas staan onze landbouwbodems de afgelopen decennia steeds meer onder druk. Intensieve bewerking en het veelvuldig gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen eisten hun tol, niet alleen onder de grond, maar ook daarboven. Het aantal insecten en boerenlandvogels nam de laatste decennia drastisch af.

Gelukkig groeit het besef dat de manier waarop wij ons land verbouwen zal moeten veranderen. Dat we niet tegen de natuur ín moeten gaan, maar met de natuur moeten samenwerken. Natuurvriendelijke landbouw bewijst dat dat kan. Deze manier van landbewerking speelt een belangrijke rol in de transitie naar een veerkrachtiger landbouw- en voedingssysteem. Biologisch en duurzaam producerende boeren en voedselinitiatieven lopen in deze beweging voorop. Zij geven de natuur de ruimte en gaan daarmee voor een natuurlijk rendement. Zij zien een levende bodem als basis voor een gezond bedrijf. Door samen te werken met hun directe omgeving, komen ze in contact met consumenten die zich afvragen: Waar komt mijn voedsel eigenlijk vandaan en hoe wordt het geproduceerd?

Eén van de grootste obstakels voor natuurvriendelijke bedrijven is het vinden van betaalbare landbouwgrond. Voor veel boeren zijn de huidige prijzen te hoog; de opbrengsten staan niet in verhouding tot de waarde van de grond. Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk gewerkt aan een oplossing. Die oplossing heet Aardpeer, een initiatief dat middels praktische plannen en aanstekelijke verhalen wil uitgroeien tot een breed gedragen beweging van gelijkgestemden waarbij iedereen zich kan aansluiten en thuis voelen.

De initiatiefnemers van Aardpeer zitten boordevol plannen om dat te bereiken. Eén van de initiatiefnemers, Stichting BD Grondbeheer, heeft meteen voorbereidingen getroffen om op korte termijn obligaties uit te brengen (meer informatie hierover volgt zodra dit mogelijk is). Met het geld van die obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan (of herfinanciert grond die zij vooruitlopend op uitgifte van de obligatie al heeft aangekocht) die tegen betaling van een eerlijke pacht ter beschikking wordt gesteld aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven.

Van bodemboer tot voedselbosbeheerder – iedere landbewerker die zorg wil dragen voor de grond met het oog op de generaties na ons komt, kan zich verbinden met Aardpeer.

Grond is meer dan economie. Met Aardpeer veranderen we de manier waarop we met de bodem omgaan, en daarmee met ons voedsel en met elkaar. We nodigen iedereen uit daaraan een bijdrage te leveren. Door ook Aardpeer te worden, verspreid je ons verhaal.