bloemen-in-weide

onze visie

onze visie

Aardpeer is ontsproten uit een gezamenlijke visie op een Nederland met zoveel mogelijk natuurvriendelijke landbouwgrond en innovatieve boeren. Voedzaam en lekker eten begint immers met een gezonde bodem. Helaas staan onze landbouwbodems onder druk. Intensieve bewerking, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen eisten hun tol. Het aantal insecten en boerenlandvogels nam de laatste decennia zienderogen af.

Natuurvriendelijke landbouw bewijst dat dit anders kan. Duurzaam producerende boeren en voedselinitiatieven, lopen in deze beweging voorop. Samen met bewuste consumenten uit hun directe omgeving werken ze aan een systeem dat glashelder laat zien waar het voedsel vandaan komt.

Eén van de grootste obstakels voor natuurvriendelijke bedrijven is het vinden van betaalbare landbouwgrond. Voor veel boeren zijn de huidige prijzen te hoog; de opbrengsten staan niet in verhouding tot de waarde van de grond. Om de boeren tegemoet te komen en de transitie in de landbouw ook voor de komende generaties te bestendigen, is Aardpeer opgericht.

Aardpeer is een initiatief dat met financiële producten, praktische plannen en aanstekelijke verhalen wil uitgroeien tot een breed gedragen beweging van gelijkgestemden waarbij iedereen zich kan aansluiten en thuis voelen.

Met Aardpeer veranderen we de manier waarop we met de bodem omgaan, en daarmee met ons voedsel en met elkaar. We nodigen iedereen uit daaraan een bijdrage te leveren. Door Aardpeer te worden, verspreid je ons verhaal.

man-knielt-in-veld-met-kolen