over ons

de naam aardpeer

Wij heten Aardpeer. Waarom? Omdat ‘aard’ verwijst naar de aarde, en ‘peer’ naar ‘toffe peer’. Je bent een toffe peer als je goed voor de aarde zorgt. Maar er is meer. ‘Peer’ verwijst ook naar het Engelse woord ‘peer’, dat ‘gelijke’ betekent. Komt dat even mooi uit. Burgers, boeren en bedrijven – ze zijn elkaars peers als het om gezonde grond gaat. Bovendien zijn de boeren aan wie Aardpeer verpacht ook onderling elkaars naasten; ze zullen elkaar ondersteunen en coachen zodat ze zichzelf voortdurend blijven verbeteren en ontwikkelen. Ten slotte: een aardpeer is, behalve een vergeten groente, een oersterke woekeraar. We kunnen ons geen beter voorbeeld wensen. We hopen vurig dat ook onze beweging gaat groeien als aardpeer.

de initiatiefnemers

Aardpeer, samen voor grond is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL. Samen hebben we alles in huis om met Aardpeer de wereld te veranderen.

Stichting BD Grondbeheer heeft jarenlange ervaring met het ophalen van privaat vermogen om meer biologisch-dynamische landbouw mogelijk te maken. Met Aardpeer kan Stichting BD Grondbeheer die kennis nu inzetten voor alle duurzame en natuurvriendelijke landbouwconcepten.

Wij.land wil ons landschap verbeteren en zorgen voor evenwicht tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land werkt daarom samen met boeren, natuurorganisaties en anderen aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. Wij.land kan Aardpeer in contact brengen met boeren met een missie, en bovendien boeren coachen in het maken van een succesvolle transitie naar duurzame landbouw.

Herenboeren NL heeft als missie om alle Nederlanders bij hun voedselproductie te betrekken via farmingcommunities.nl. Zij geeft hieraan momenteel invulling via het concept van de Herenboerderij en stimuleert andere initiatiefnemers om ook aan de slag te gaan met het opzetten van communities. Via Aardpeer werkt Stichting Herenboeren NL mee aan het realiseren van betaalbare toegang tot grond voor community farming.

Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) is een relatief nieuw bedrijfsonderdeel van Triodos Bank Als ‘duurzame’ financiële instelling is Triodos Bank altijd op zoek naar manieren om geld in te zetten om de transitie naar een volhoudbaar voedsel- en landbouwsysteem mogelijk te maken. TRMC ziet een andere manier van omgaan met grond als essentieel voor het realiseren van zo’n transitie. TRMC ondersteunt Aardpeer daarom met kennis over businessmodellen, financieringsmogelijkheden en coördinatie.

vri
Kees van Biert

Kees van Biert

Inmiddels ben ik ruim 8 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting BD Grondbeheer. Ik ben gedreven om op een verantwoorde wijze middelen te onwikkelen die boeren helpen om tot een transitie te komen. Dat valt niet mee. Eerst kruipen, dan lopen en hopelijk straks hollen. Hollen om zowel cultuurgrond als geld in transitie te brengen. Liefdevol, maar zonder consessies, met een geweldig perspectief van een gezonde bodem, gezonde voeding en een gezonde economie.

Danielle de Nie

Danielle de Nie

Van huis uit ben ik bodemkundige en mijn missie is om landbouw en natuur weer in balans te brengen via levende bodems. Bij Stichting Wij.land heb ik gezien hoe boeren met een intrinsieke motivatie om te veranderen soms letterlijk klem zitten. En welke veranderingen op het gehele bedrijf mogelijk worden indien er een perceel grond wordt toegevoegd, tegen een ‘faire’ pacht. Met Aardpeer kunnen we een concrete oplossing bieden en beginnen we gewoon!

Liesbeth Soer

Liesbeth Soer

Ik werk in de duurzame financiële sector, bij Triodos Regenerative Money Centre. Met geld kun je (landbouw)grond aankopen en die beschikbaar maken voor lange termijn duurzaam beheer. Ik sta voor de kracht van samen: daadkracht koppelen aan visie en daarmee gezamenlijk een verandering veroorzaken. Aardpeer is zo’n beweging. Daar zet ik me voor in en verbind ik me aan. Daarom ben ik Aardpeer.

Geert van der Veer

Geert van der Veer

Roerganger bij Herenboeren NL - sinds 2012 werk ik aan de missie om alle Nederlanders te betrekken bij hun voedsel. Door betrokkenheid bij hun voedselproductie leren mensen de complexe wereld van bodem, biodiversiteit, landbouw, natuur en landschap beter kennen. Aardpeer stelt iedereen in staat om lid te worden van de Aardpeer-community en zo een stap te zetten in het borgen van de kwaliteit van onze bodem voor vele generaties na ons.

ons team

NIna van der Giessen

Nina van der Giessen

Gezond voedsel kreeg ik reeds met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan hielp ik mijn moeder in haar moestuin. Wat me energie geeft is het besef dat Aardpeer er voor iedereen is. Ik hoop dat straks heel Nederland zich verbindt met het Aardpeer gedachtegoed en samen met ons de transitie naar regeneratieve landbouw gaat waarmaken. Dat ik veranderkracht kan toevoegen is een groot genoegen.

Michiel de Koe

Michiel de Koe

Rentmeester, bestuurslid van de Stichting Grondbeheer. Een duurzame landbouw is de sleutel naar een schone leefomgeving, mooi landschap en rijke biodiversiteit. Boeren en tuinders kunnen gezond voedsel produceren en tegelijkertijd dienstbaar zijn aan maatschappelijke behoeftes. Het zorgvuldig beheren van onze aarde zit in de genen van een rentmeester. Zelf het initiatief nemen met Aardpeer is mijn manier om daar een bijdrage aan te leveren.

Anne-Marie Majoie

Anne-Marie Majoie

Inmiddels meer dan 3 jaar betrokken bij Wij.land en nu ondersteunend aan het team Aardpeer. Ik ben ervan overtuigd dat grond één van de sleutelfactoren is om boeren met een missie en vernieuwende voedselinitiatieven in staat te stellen hun droom waar te maken. Aardpeer gaat het mogelijk maken dat grond voor de komende 7 generaties beschikbaar blijft voor natuurvriendelijke voedselproductie. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij en ik ben er trots op om één van de eerste aardperen te zijn!

Aardpeer-Marleen Annema-DEF-LR-6054

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

comité van aanbeveling

Pablo

Pablo Tittonell


WWF Hoogleraar Resilient Landscapes for People and Nature, Groningen University

"We zorgen niet goed voor onze landbouwbodems, een groot probleem in deze snel veranderende wereld. We hebben nú een kans om de bodemvruchtbaarheid te herstellen."

Jan Willem Erisman

Jan Willem Erisman


Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid, Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden Universiteit

"Gezonde grond is de bodem onder ons bestaan. Aardpeer is een mooi initiatief om te zorgen dat wij en vele generaties na ons gezond voedsel kunnen blijven produceren, in een gezonde leefomgeving rijk aan biodiversiteit."

Willem

Willem Ferwerda


Directeur en oprichter van Commonland

"Wat Aardpeer doet is uniek en inspireert: het brengt namelijk financieel, sociaal en ecologisch rendement weer met elkaar in balans. Daardoor wordt een hoopvolle toekomst gecreëerd voor boeren en burgers, met gezonde bodems, voedsel én biodiversiteit!"

matthijs-bierman

Matthijs Bierman


Zakelijk Mediator | Voormalig Algemeen Directeur van Triodos Bank Nederland

"Duurzame landbouw vereist ook financiële volhoudbaarheid. Juist de boer die de bodemkwaliteit bevordert heeft recht op een robuust verdienmodel en dus een realistische pachtsom, gerelateerd aan wat een hectare in evenwicht met de natuur kan opbrengen."

Natacha-Kooiman

Natascha Kooiman


Oprichter Smaackmakers | Kwartiermaker TransitieCoalitie Voedsel

"Dit gaat over veel meer dan alleen boeren of landbouw. Of je nu boer bent of consument, de bodem is de basis voor ons allemaal. Onze bodem is de bron van ons voedsel, onze gezondheid en de gezondheid van onze aarde. De bodem is letterlijk onze basis. Deze basis verdient het om verzorgd en vereerd te worden. Dat is waar Aardpeer aan bijdraagt."

Imke de Boer


Hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen, Wageningen University & Research

"Zonder grond zijn we letterlijk nergens. Het is de essentie van ons bestaan. Ik vind het belangrijk dat we zorg dragen voor onze bodems, en onze gronden duurzaam beheren. Aardpeer kan hier een belangrijke rol in spelen."