bloemkool-plant-met-bloemen

over ons

de naam aardpeer

Wij heten Aardpeer. Waarom? Omdat ‘aard’ verwijst naar de aarde, en ‘peer’ naar ‘toffe peer’. Je bent een toffe peer als je goed voor de aarde zorgt. Maar er is meer. ‘Peer’ verwijst ook naar het Engelse woord ‘peer’, dat ‘gelijke’ betekent. Komt dat even mooi uit. Burgers, boeren en bedrijven – ze zijn elkaars peers als het om gezonde grond gaat. Ten slotte: een aardpeer is, behalve een vergeten groente, een oersterke woekeraar. We hopen vurig dat ook onze beweging gaat groeien als aardpeer.

initiatiefnemers & team

Aardpeer, samen voor grond is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL. Samen hebben we alles in huis om met Aardpeer de wereld te veranderen.

Stichting BD Grondbeheer heeft jarenlange ervaring met het ophalen van privaat vermogen om meer biologisch-dynamische landbouw mogelijk te maken. Met Aardpeer kan Stichting BD Grondbeheer die kennis nu inzetten voor alle duurzame en natuurvriendelijke landbouwconcepten.

Wij.land wil ons landschap verbeteren en zorgen voor evenwicht tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land kan Aardpeer in contact brengen met boeren met een missie, en bovendien boeren coachen in het maken van een succesvolle transitie naar duurzame landbouw.

Herenboeren NL heeft als missie om alle Nederlanders bij hun voedselproductie te betrekken via farmingcommunities.nl. Via Aardpeer werkt Stichting Herenboeren NL mee aan het realiseren van betaalbare toegang tot grond voor community farming.

Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) ziet een andere manier van omgaan met geld en grond als essentieel voor het realiseren van zo’n transitie. TRMC ondersteunt Aardpeer daarom met kennis over businessmodellen, financieringsmogelijkheden en coördinatie.

Kees-van-Biert-portret

Kees van Biert

Inmiddels ben ik ruim 8 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting BD Grondbeheer. Ik ben gedreven om op een verantwoorde wijze middelen te onwikkelen die boeren helpen om tot een transitie te komen. Liefdevol, maar zonder consessies, met een geweldig perspectief van een gezonde bodem, gezonde voeding en een gezonde economie.

Danielle-de-Nie-portret

Danielle de Nie

Van huis uit ben ik bodemkundige en mijn missie is om landbouw en natuur weer in balans te brengen via levende bodems. Bij Stichting Wij.land heb ik gezien hoe boeren met een intrinsieke motivatie om te veranderen soms letterlijk klem zitten. Met Aardpeer kunnen we een concrete oplossing bieden en beginnen we gewoon!

Liesbeth-Soer-Portret

Liesbeth Soer

Ik werk in de duurzame financiële sector, bij Triodos Regenerative Money Centre. Ik sta voor de kracht van samen: daadkracht koppelen aan visie en daarmee gezamenlijk een verandering veroorzaken. Aardpeer is zo’n beweging. Daar zet ik me voor in en verbind ik me aan. Daarom ben ik Aardpeer.

Geert-van-der-Veer-portret

Geert van der Veer

Roerganger bij Herenboeren NL - sinds 2012 werk ik aan de missie om alle Nederlanders te betrekken bij hun voedsel. Aardpeer stelt iedereen in staat om lid te worden van de Aardpeer-community en zo een stap te zetten in het borgen van de kwaliteit van onze bodem voor vele generaties na ons.

Michiel-de-Koe-portret

Michiel de Koe

Rentmeester, bestuurslid van de Stichting BD Grondbeheer. Een duurzame landbouw is de sleutel naar een schone leefomgeving, mooi landschap en rijke biodiversiteit. Boeren en tuinders kunnen gezond voedsel produceren en tegelijkertijd dienstbaar zijn aan maatschappelijke behoeftes. Het zorgvuldig beheren van onze aarde zit in de genen van een rentmeester. Via Aardpeer lever ik mijn bijdrage.

familie-brengt-groenten-naar-bakfiets

comité van aanbeveling

Pablo-Tittonel-hurkend-grond-in-handen

Pablo Tittonell


WWF Hoogleraar Resilient Landscapes for People and Nature, Groningen University

"We zorgen niet goed voor onze landbouwbodems, een groot probleem in deze snel veranderende wereld. We hebben nú een kans om de bodemvruchtbaarheid te herstellen."

Jan-Willem-Erisman-portret

Jan Willem Erisman


Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid, Centrum voor Milieuwetenschappen, Leiden Universiteit

"Gezonde grond is de bodem onder ons bestaan. Aardpeer is een mooi initiatief om te zorgen dat wij en vele generaties na ons gezond voedsel kunnen blijven produceren, in een gezonde leefomgeving rijk aan biodiversiteit."

Willem-Ferwerda-portret

Willem Ferwerda


Directeur en oprichter van Commonland

"Wat Aardpeer doet is uniek en inspireert: het brengt namelijk financieel, sociaal en ecologisch rendement weer met elkaar in balans. Daardoor wordt een hoopvolle toekomst gecreëerd voor boeren en burgers, met gezonde bodems, voedsel én biodiversiteit!"

Matthijs-Bierman-portret

Matthijs Bierman


Zakelijk Mediator | Voormalig Algemeen Directeur van Triodos Bank Nederland

"Duurzame landbouw vereist financiële volhoudbaarheid. De boer die de bodemkwaliteit bevordert heeft recht op een robuust verdienmodel en dus een realistische pachtsom, in evenwicht met wat de natuur kan opbrengen."

Natascha-Kooiman-portret

Natascha Kooiman


Oprichter Smaackmakers | Kwartiermaker TransitieCoalitie Voedsel

"Of je nu boer bent of consument, de bodem is de basis voor ons allemaal. Onze bodem is de bron van ons voedsel, onze gezondheid en de gezondheid van onze aarde. Deze basis verdient het om verzorgd en vereerd te worden. Dat is waar Aardpeer aan bijdraagt."

portret-Imke-de-Boer-op-fiets

Imke de Boer


Hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen, Wageningen University & Research

"Zonder grond zijn we letterlijk nergens. Het is de essentie van ons bestaan. Ik vind het belangrijk dat we zorg dragen voor onze bodems, en onze gronden duurzaam beheren. Aardpeer kan hier een belangrijke rol in spelen."