Aardpeer-Marleen Annema-websize-6923

boeren met een missie

boeren met een missie

Híer gaat het om bij Aardpeer: boeren met een missie. Landbouwers die met zorg en aandacht onze grond weer in balans brengen en werken naar een eerlijker landbouw- en voedselsysteem. Hoe doen ze dat precies? En wat betekent dat eigenlijk: natuurinclusief? Bij Aardpeer zien we het zo:

Boeren met een missie

  • herstellen de balans tussen natuur en landbouw;
  • verbeteren de bodemkwaliteit;
  • vergroten de biodiversiteit;
  • sluiten de kringlopen;
  • zetten zich in voor dierenwelzijn;
  • creëren menswaardige werkomstandigheden;
  • proberen volledig zelfvoorzienend te zijn;
  • willen onafhankelijk zijn als ondernemer;
  • verbinden zich met hun omgeving.

Het allerbelangrijkste hierbij is natuurlijk hun passie en liefde voor de natuur. En de wil om het anders te doen, om te zoeken naar slimme oplossingen voor een gezond bedrijf dat natuurinclusief is: goed is voor mens, dier en milieu. Met genoegen stellen we vier Aardpeerboeren aan je voor: Ger Jan Snippe van Biobrass uit Zeewolde, Jaring Brunia uit Raerd (Fr), Ron Geurts van Herenboeren Weert en Astrid van Zon van Urtica de Vijfsprong in Vorden.

Herenboeren Weert

“Ik wou dat ik eerder uit de ratrace van meer, meer, meer was gestapt, het materialistische. Zo heb ik eigenlijk pas vijf jaar geleden ontdekt hoe belangrijk de relatie grond, natuur, voedsel is.”

lees meer

Urtica de Vijfsprong

“Behalve voor de duurzame productie van voedsel is toegang tot grond essentieel voor hoe mensen zich ontwikkelen in hun leven. Zoals sla hier kan uitgroeien tot sla, zien we ook graag dat mensen kunnen groeien in wie ze zijn en in een sociale samenhang.”

lees meer

Boer Brunia

“Eigenlijk leef ik al in mijn droom, heb ik weinig te wensen. Maar het is nooit goed om helemaal tevreden te zijn. Zo wil ik graag meer bomen en 76 koeien in de wei, meer aan huis verkopen, nog natuurlijker werken en het bedrijf beter organiseren.”

lees meer

Bio Brass

“Aardpeer kan een veelkleurig platform worden dat zowel burgers als grote stakeholders aan zich bindt. Ik hoop dat het de hele voedselketen gaat verbinden; met goede grond centraal.”

lees meer