jaring-brunia-in-weide-met-koeien

boeren met een missie

boeren met een missie

Híer gaat het om bij Aardpeer: boeren met een missie. Landbouwers die met zorg en aandacht onze grond weer in balans brengen. Hoe doen ze dat precies? Bij Aardpeer zien we het zo:

Boeren met een missie

  • herstellen de balans tussen natuur en landbouw;
  • verbeteren de bodemkwaliteit;
  • vergroten de biodiversiteit;
  • sluiten de kringlopen;
  • zetten zich in voor dierenwelzijn;
  • creëren menswaardige werkomstandigheden;
  • proberen volledig zelfvoorzienend te zijn;
  • willen onafhankelijk zijn als ondernemer;
  • verbinden zich met hun omgeving.

Het allerbelangrijkste hierbij is natuurlijk hun passie en liefde voor de natuur. En de wil om het anders te doen, om te zoeken naar slimme oplossingen voor een gezond bedrijf dat natuurinclusief is: goed is voor mens, dier en milieu. 

Ron Geurts – Herenboeren Weert

“Ik wou dat ik eerder uit de ratrace van meer, meer, meer was gestapt, het materialistische. Zo heb ik eigenlijk pas vijf jaar geleden ontdekt hoe belangrijk de relatie grond, natuur, voedsel is.”

lees meer

Astrid van Zond – Urtica de Vijfsprong

“Behalve voor de duurzame productie van voedsel is toegang tot grond essentieel voor hoe mensen zich ontwikkelen in hun leven. Zoals sla hier kan uitgroeien tot sla, zien we ook graag dat mensen kunnen groeien in wie ze zijn en in een sociale samenhang.”

lees meer

Jaring Brunia – Boer Brunia

“Eigenlijk leef ik al in mijn droom, heb ik weinig te wensen. Maar het is nooit goed om helemaal tevreden te zijn. Zo wil ik graag meer bomen en 76 koeien in de wei, meer aan huis verkopen, nog natuurlijker werken en het bedrijf beter organiseren.”

lees meer

Gerjan Snippe – Bio Brass

“Aardpeer kan een veelkleurig platform worden dat zowel burgers als grote stakeholders aan zich bindt. Ik hoop dat het de hele voedselketen gaat verbinden; met goede grond centraal.”

lees meer

Rosa Vendel – De Plaatsen

“Ik wijd ik me nu met een brede kring van initiatiefnemers aan het oprichten van de Plaatsen, een nieuw kennisnetwerk voor regeneratieve landbouw bij De Kleine Aarde in Boxtel”

lees meer

Willemien Brouwer – Fruitweelde

“Bij Fruitweelde willen we dat volgende generaties óók op deze grond voedsel kunnen produceren. We gaan voor méér bodemleven, minder verdichting en een betere ontwatering.”

lees meer

Johan Janse – De Bosmantel

“Wij zien het als onze taak om deze mooie bodem in nog betere staat aan onze opvolgers over te kunnen dragen dan toen wij ons bedrijf begonnen.”

lees meer

Bregje en Michel Hamelynck – CSA Permacultuur-tuinderij Ús Hôf

“We willen een tuin die echt van de gemeenschap is. Daarom wordt de tuin nu gekocht met obligaties. Zo kan de gemeenschap eigenaar worden van de tuin.”

lees meer

Isabel Duinisveld – Herenboerderij Aan Den Drecht

“In het Herenboerenconcept is maximaal ruimte voor de verbinding van de burger met het voedsel én de bodem. Het is geweldig om een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde aarde.”

lees meer

ook aardpeer-boer worden?

Wie kan aardpeer-boer worden?

Van gangbare akkerbouwers of veehouders die de omslag wil maken naar een duurzaam bedrijfsmodel tot een voedselbos met een uitbereidingswens. Elke boer en nieuw voedselinitiatief kan Aardpeer-boer worden. Als je een concrete grondvraag hebt, kan je je bij ons aanmelden.